Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Rekomenduojama rekreacija

El. paštas Spausdinti PDF

Kultūrinei rekreacijai rekomenduojame Lietuvos istorinius, sportinius, ekologinius klubus:

 

"Varingis" – gyvosios istorijos klubas, vienijantis žmones, besidominčius X-XIII amžiaus baltų genčių karyba ir gyvensena, vienu iš įdomiausių mūsų Tėvynės istorijos etapų – valstybės susikūrimo priešaušriu.

 

Istorinis klubas "Prūsa" vienija žmones, besidominčius prūsais, baltais bei jų istorija, archeologija, kalba, tikyba, genealoginiais ryšiais su dabartimi.

 

Klubas "Kauno tvirtovės įgula" skirtas pagerbti ir atminti I Pasauliniame kare kariavusius ir žuvusius Lietuvos karius.

 

Karo istorijos ir teatralizuotų renginių klubas "Grenadierius".

 

"Leitgiris" – bendruomenė, jungianti žmones (karius, amatininkus ir kt.), atsiliepusius į protėvių Leitos girioje duotą priesaiką - nebojant savo genties ar tikybos kiekvienam kas kuo geriausia – ginklu, amatu ar žodžiu protingu, prisidėti prie bendro darbo – duoti atkirtį visiems užgrobėjams ar saviems parsidavėliams, taipgi ginti ir saugoti bočių išmintį, jų priesakus ir atminimą.

 

Klaipėdos ekologinis klubas "Žvejonė" - Vakarų Lietuvos žaliųjų judėjimo klubas, kurio nariai savo savanoriška veikla siekia keisti Gamtai ir žmonėms pavojingą aplinkos situaciją ir ugdyti aplinką gerbiančią visuomenę.

 

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos bendradarbiavimo su istoriniais, sportiniais, ekologiniais klubais koordinatoriaus telefonas 8-611-22100. Kviečiame klubus bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius Klaipėdos apskrityje - turime pakankamai hektarų :).

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis