Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

ES parama kaimo turizmui

El. paštas Spausdinti PDF

ES parama kaimo turizmui teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal tą pačią veiklos sritį ES parama teikiama nakvynės ir pusryčių bei stovyklaviečių veiklai.

Pareiškėjai

Paramą gali gauti ūkininkai, kaimo gyventojai ir įmonės, registruotos kaimo vietovėje. Ūkininkai ir kaimo gyventojai privalo deklaruoti gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Į ES paramą kaimo turizmui galima pretenduoti tik tuo atveju, jei jau yra vykdoma atitinkama veikla.

Besikreipiantys ES paramos kaimo turizmui pareiškėjai privalo būti deklaravę ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžio pajamas iš kaimo turizmo veiklos ataskaitiniais metais. Kreipiantis ES paramos stovyklaviečių veiklai pareiškėjai privalo būti deklaravę ne mažiau kaip 6 minimalios mėnesinės algos dydžio pajamas iš stovyklaviečių veiklos ataskaitiniais metais.

Taip pat tinkamas pareiškėjas yra įmonė, įsteigta 2018 metais, jeigu jos pagrindinis akcininkas (mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais (2017 metais) vykdęs apgyvendinimo veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir šio fizinio asmens 2017 metų pajamos iš apgyvendinimo veiklos sudaro: kaimo turizmo veiklos pajamos -  ne mažiau nei 12 minimalių mėnesinių algų, stovyklaviečių veiklos pajamos– ne mažiau kaip 6 minimalios mėnesinės algos.

Tinkamos išlaidos

ES parama kaimo turizmui teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

- pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu;
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė), baldai;
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą kaimo turizmui turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos kaimo turizmui dydis

Suteikiamos paramos kaimo turizmui dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama kaimo turizmui plėtoti – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

ES parama kaimo turizmui gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Projektų atranka

Projektai, siekiantys ES paramos kaimo turizmui, atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Balai kaimo turizmo projektui skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, projekto vietovę (nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies) ir kt.

Detalų balų, taikomų skirstant ES paramą kaimo turizmui, aprašymą galite atsisiųsti čia: kaimo turizmo projekto balai.

Verslo planas

ES parama kaimo turizmui skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas, kaimo turizmo verslo ekonominį gyvybingumą įrodantis verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius).

Kaimo turizmo projektas bus remiamas, jeigu ūkininkas, kaimo gyventojas ar įmonė užtikrins tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.

Papildomi įsipareigojimai

Ūkininkai, kaimo gyventojai, įmonės, norintys pasinaudoti ES parama kaimo turizmui, turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus, pavyzdžiui, turi sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Taip pat pasinaudoję ES parama kaimo turizmui įmonės, kaimo gyventojai ir ūkininkai įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis