Ūkininko ūkio registravimas

Spausdinti

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Ūkis įregistruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija. Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.

Tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui valstybės suteiktą žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, savivaldybės administracijai kartu su prašymu įregistruoti ūkį bei kt. reikiamas dokumentais pateikia teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus). Ūkis turi būti įregistruojamas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir prašymą įregistruoti pakeitimus.

Ūkininko ūkis bus įregistruojamas ūkininkui pateikus savivaldybės žemės ūkio skyriui šiuos dokumentus:

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su partneriais, papildomai reiks pateikti šiuos dokumentus:

Atkreipiame dėmesį, kad, pateikiant partnerių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas, kartu reikia pateikti ir jų originalus arba turi būti pateikiami dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro.