Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

Ūkininko ūkio registravimas

El. paštas Spausdinti PDF

Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Ūkis įregistruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija. Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.

Tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui valstybės suteiktą žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, savivaldybės administracijai kartu su prašymu įregistruoti ūkį bei kt. reikiamas dokumentais pateikia teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus). Ūkis turi būti įregistruojamas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir prašymą įregistruoti pakeitimus.

Ūkininko ūkis bus įregistruojamas ūkininkui pateikus savivaldybės žemės ūkio skyriui šiuos dokumentus:

 • prašymą, kuriame nurodomas ūkininko žemės ūkio ir kaimo valdos identifikavimo kodas, registruojamo ūkio adresas, ūkio žemės plotas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, pagalbinės veiklos);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, išduotų Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybinės žemės ūkio paskirties žemę, – apskrities viršininko administracijos rajono žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą, nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinusio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kuriuo suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių ir kitus kadastro duomenis;
 • nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją arba ištrauką iš Žemės reformos žemėtvarkos projekto, kurioje nurodyti asmeniniam ūkiui suteikti žemės sklypai;
 • dokumento, patvirtinančio ūkį registruojančio asmens arba jo partnerio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Valstybės rinkliavos, sumokėtos už ūkininko ūkio įregistravimą registre ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą, kvitą.

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su partneriais, papildomai reiks pateikti šiuos dokumentus:

 • partnerių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu;
 • partnerių bendrai veiklai įneštos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės, bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai įneša žemę;
 • ūkininko sutuoktinio pageidavimu jo prašymą įregistruoti jį partneriu, jei sutuoktiniai nėra sudarę vedybinės sutarties.

Atkreipiame dėmesį, kad, pateikiant partnerių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas, kartu reikia pateikti ir jų originalus arba turi būti pateikiami dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis