Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Apie KAJŪS

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga įkurta 2000 m. ir vienija apskrities kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus. Siekiant įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus, KAJŪS organizuoja savanoriškus darbus, profesinio orientavimo renginius, profesinį rengimą ir praktiką, suteikia jaunojo ūkininko profesinę kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir Žemdirbių mokymo metodikos centro Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, padeda kelti kvalifikaciją. Sutinkamai su įstatais KAJŪS vykdo ūkinę komercinę veiklą, organizuoja įvairių kaimo verslo koncepcijų patikrinimą praktikoje, organizuoja renginius ryšių palaikymui tarp miesto ir kaimo jaunimo.

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga yra Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė. KLAS įkurta 1998 m., vienija jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. KLAS ir KLAS nariai padeda Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungai organizuoti renginius ryšių palaikymui tarp miesto ir kaimo jaunimo, dalyvauti mugėse.

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga yra tarptautinės nevyriausibinės organizacijos International Union of Young Farmers - Tarptautinės jaunųjų ūkininkų sąjungos narė. TJŪS įkurta 2000 metais, vienija ESBO erdvės įvairių šalių kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus ir jų susivienijimus, organizuoja tarptautinius renginius, apsikeitimą patirtimi, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis. TJŪS padeda Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos nariams rasti partnerius užsienyje, naudotis kitų šaliu patirtimi žemės ūkio ir akvakultūros srityje.

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis