Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Ūkininkavimo kursai Klaipėdoje

El. paštas Spausdinti PDF

ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMA

Norintiems pradėti ūkininkauti ir įregistruoti ūkį Ūkininkų registre, Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga organizuoja mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (valst. kodas – 261081106). Papildoma informacija - tel. 8-645 75953.

Mokymosi rezultatų vertinimas vykdomas dešimties balų sistema. Asmeniui, kurio visų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimai įvertinami ne mažiau nei 4 balais, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas ūkininko kompetencijos (verstis žemės ūkio veikla ir miškininkyste) pažymėjimas.

Mokymosi procesas organizuojamas kasdieniu, nuotoliniu ir savišvietos (savarankišku) būdais.

Reikalavimai, mokantis savišvietos būdu (savarankiškai):

Asmuo gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijos vertinimui, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį. Mokantis savišvietos būdu, savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta teorijos dalykų mokomąja medžiaga. Dalykų praktinės užduotys atliekamos savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko profesijos mokytoju ar lektoriumi.

Mokiniai, norintys mokytis savišvietos būdu (savarankiškai) ir atitinkantys Programos reikalavimus, priimami mokytis sudarant sutartį. Mokymo pradžia - kas antrą savaitę, pirmadieniais.

Konsultacijoms skiriama 32 val., iš kurių 16 val. vyksta mokykloje pagal patvirtintą grafiką, kitos – pagal individualų grafiką ir susitarimą.

Konsultacijų mokykloje grafikas:

Kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. – konsultacijos su dalyko „Augalininkystės pagrindai“ profesijos mokytoju (4 val.).

Kiekvieną antradienį nuo 12 iki 16 val. – konsultacijos su dalyko „Gyvulininkystės pagrindai“ profesijos mokytoju (4 val.).

Kiekvieną trečiadienį nuo 8 iki 10 val. – konsultacijos su dalyko „Veterinarijos pagrindai“ profesijos mokytoju (2 val.).

Kiekvieną trečiadienį nuo 10 iki 12 val. – konsultacijos su dalyko „Žemės ūkio mechanizavimas ir statyba“ profesijos mokytoju (2 val.).

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 iki 10 val. – konsultacijos su dalyko „Verslumo pagrindai, veiklos apskaita ir teisė“ profesijos mokytoju (2 val.).

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 10 iki 11 val. – konsultacijos su dalyko „Miškininkystės pagrindai“ profesijos mokytoju (1 val.).

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 11 iki 12 val. – konsultacijos su dalyko „Aplinkosauga, darbo ir priešgaisrinė sauga“ profesijos mokytoju (1 val.).

Atsiskaitimų forma: „Augalininkystės pagrindai“, „Gyvulininkystės pagrindai“, „Žemės ūkio mechanizavimas ir statyba“, „Verslumo pagrindai, veiklos apskaita ir teisė“, „Miškininkystės pagrindai“ – praktinė užduotis (įsk.), „Veterinarijos pagrindai“ ir „Aplinkosauga, darbo ir priešgaisrinė sauga“ – testas (įsk), „Praktinis darbas“ – praktinio darbo ataskaita (įsk.).

Baigiamasis žinių vertinimas planuojamas kas antrą savaitę penktadieniais nuo 16 val. (vyks atsiradus mokinių pareiškimams dėl pasirengimo).

Papildoma informacija - tel. 8-645 75953.

2019-11-18

2019-12-02

2019-12-16

2019-12-30

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis